Panouri solare Constanta

Comercializam si instalam sisteme complete pentru APA CALDA MENAJERA prin programul " CASA VERDE "

          Comercializam instalatii solare si componente ,, EN-GROS’’ si ,,EN–DETAILS’’.

            Prin acest site incercam sa va facem cunoscute cele mai noi echipamente termice,sisteme profesionale de incalzire termica, radiatoare, pompe de circulaţie, boilere, vase de expansiune, tevi, fitinguri, echipamente de automatizare si control, armaturi, accesorii, panouri solare, si speram ca soluţiile oferite de noi va vor fi de un real folos pentru confortul dumneavoastra. In speranta ca oferta noastra va fi oportuna, va asteptam si va asiguram de seriozitatea si promptitudinea noastra.

COMERCIALIZAM SI INSTALAM SISTEME  PRIN PROGRAMUL ,,CASA VERDE''

Incepand cu data de 1iulie2010, Programul privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire, denumit popular Programul ,,Casa Verde'' a devenit operational, iar persoanele fizice isi pot depune dosarele de finantare nerambursibila la agentiile judetene de mediu din localitatile unde domiciliaza.

Scopul acestui Program este imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului prin reducerea gradului de poluare cauzata de arderea lemnului si a combustibililor fosili utilizati pentru producerea energiei termice folosite pentru incalzire si obtinerea de apa calda menajera.

Persoanele fizice, interesate sa aplice in cadrul Programului, pot consulta ghidul de finantare, publicat de Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 409/18.06.2010 si disponibil pe pagina web a Administratiei Fondului pentru Mediu (http://www.afm.ro/program casa verde.php)

Singurele informatii oficiale privind modul de derulare a acestui Program sunt cele transmise de mass-media sub forma de comunicate de presa din partea Ministeriului Mediului si Padurilor si Administratiei Fondului pentru Mediu, precum si cele publicate pe paginile web www.mmediu.ro si www.afm.ro

Referitor la ţara noastră, este de arătat că, dintre sursele de energie regenerabile, energia solară ar putea fi studiată cu scopul producerii de energie termică pentru prepararea apei calde de consum si energie electrica pentru consumul propriu. Astfel, omenirea ar trebuii să se limiteze la resursele pe care le pune la dispoziţie planeta noastră si sa reduca la minim impactul asupra mediului inconjurator. 

Beneficiari

Este considerat eligibil solicitantul care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

  • este persoana fizica si isi are domiciliul pe teritoriul Romaniei;
  • este proprietar/coproprietar al imobilului pe/in care se implementeaza proiectul; imobilul trebuie sa nu faca obiectul unui litigiu in curs de solutionare la instantele judecatoresti, vreunei revendicari potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauza de utilitate publica;
  • nu are obligatii restante la bugetul de stat, bugete locale, conform legislatiei nationale in vigoare;
  • in activitatea desfasurata anterior inceperii proiectului nu a incalcat dispozitiile legale privind protectia mediului si nu sponsorizeaza activitati cu efect negativ asupra mediului.

Activitati subventionate
Prin program se finanteaza urmatoarele instalatii pentru incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv instalatii pentru inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire:
a) instalarea de panouri solare;
b) instalarea de pompe de caldura, exclusiv aparate de aer conditionat;
c) centrale termice pe baza de peleti, brichete, tocatura lemnoasa, precum si orice fel de resturi si deseuri vegetale, agricole, forestiere si silvice.

Sunt considerate cheltuieli eligibile cele efectuate pentru:

  • achizitia de instalatii pentru producerea de energie termica, inclusiv instalatii pentru inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie regenerabila;
  • cheltuielile cu montajul si punerea in functiune a sistemului, efectuarea, verificarea probelor si incercarilor;
  • taxa pe valoarea adaugata (TVA).

Conditii de obtinere a subventiei

Finantarea s-a acordat dupa cum urmeaza:
a) pana la 6.000 lei, pentru instalarea panourilor solare;
b) pana la 8.000 lei, pentru instalarea pompelor de caldura, exclusiv aparate de aer conditionat;
c) pana la 6.000 lei, pentru instalatie de producere a energiei termice pe baza de peleti, brichete, tocatura lemnoasa, precum si orice fel de resturi si deseuri vegetale, agricole, forestiere si silvice.

Cum se obtine subventia

Dosarul de finantare trebuie sa cuprinda:
a) cerere de finantare nerambursabila;
b) declaratie pe propria raspundere a solicitantului;
c) copie de pe actul de identitate al solicitantului;
d) extras de carte funciara pentru informare nu mai vechi de 30 de zile sau extras de carte funciara pentru autentificare valabil la data depunerii cererii de finantare, care sa ateste dreptul de proprietate / coproprietate al solicitantului asupra imobilului pe / in care se va realiza proiectul;
e) copia cartii funciare si extras de carte funciara individuala, pentru proprietati comune, pot fi maximum doua unitati individuale trecute pe aceeasi carte funciara, care adunate trebuie sa fie egale cu 1 (un) intreg;
f) autorizatie de construire emisa solicitantului, pentru imobilele aflate in constructie, valabila la data depunerii, inclusiv ordinul de incepere a lucrarilor;
g) certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul local, in original, valabil la data depunerii dosarului de finantare, eliberat de catre organele competente de pe raza carora isi are domiciliul solicitantul;
h) adeverinta privind existenta contului bancar al solicitantului finantarii, emisa de o banca comerciala, sau extras de cont;
i) un plic pe care se va completa numele si adresa completa a solicitantului, titlul programului, precum si sesiunea de depunere.